rolex podróbka zegarki repliki repliki zegarków top-watches.me

Podaruj nam swoje 1,5%.

Opublikowano: poniedziałek, sty 23, 2023

Tekst alternatywny

Przypominamy!!!

Opublikowano: poniedziałek, sty 23, 2023

Decyzją Zarządu Głównego w Warszawie
SKŁADKA CZŁONKOWSKA na ROK 2023 WYNOSI 70,00 zł

Mamy i My !!!

Opublikowano: poniedziałek, sty 23, 2023

Już jakiś czas temu dotarł do nas nowy kwartalnik „Bezpieczna woda”
Cieszymy się że doczekaliśmy się Naszego branżowego czasopisma.
Dziękujemy Agencja Promocji Sportu Urszula Wieczorek.

Tekst alternatywny


Rozpoczęło się szkolenie Ratowników w mieście Bydgoszcz w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Europejskiego pn. ”Ratownik Wodny – nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego”
Kurs obejmuje szkolenie na: Ratownika Wodnego, Kwalifikowaną Pierwsza Pomoc, oraz Sternika Motorowodnego.
Poniżej krótka relacja fotograficzna z trwającego szkolenia:


Nazwa projektu: Ratownik wodny- nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego


Nr projektu: RPKP.10.04.02-04-0009/20

Lider Projektu: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-pomorskiego

Partnerzy Projektu:
1) Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Toruniu
3) Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy
4) Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
5) Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
6) Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 915 osób dorosłych zamieszkujących woj. kuj-pom. i należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez uzyskanie tytułu Ratownika w okresie 15.10.2020 –30.06.2023r.

Planowane do realizacji szkolenia:
1) Kurs Ratownik Wodny
2) Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
3) Kurs Sternik motorowodny
4) Kurs Płetwonurek

Termin realizacji projektu: od 2020-10-15 do 2023-06-30

Wartość projektu: 4 041 462,25 zł

Wartość dofinansowania: 3 580 462,25 zł


Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.467.2020 z dnia 18.11.2020r.UWAGA! WAŻNA ZMIANA!.

Opublikowano: wtorek, mar 30, 2021

Z dniem 06.04.2021 Biuro Rejonowego WOPR zostanie
przeniesione do nowej siedziby:
Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia”
ul. Żupy 4 pokój 28 Bydgoszcz
Telefon kontaktowy +48 660-412-240

ZGODA MSW DLA REJONOWEGO WOPR w BYDGOSZCZY.

Opublikowano: niedziela, sty 11, 2015

Decyzją Nr 2/2014 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2014 roku wydaną na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz.U. 208 poz. 1240) Rejonowe WOPR w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy ul. Toruńska 157 jest uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego.

logo_msw

Witamy!

Witamy na oficjalnej stronie WOPR Bydgoszcz. Znajdziesz u nas informacje dotyczące szkoleń, regat, akcji ratunkowych oraz pokaźną galerię. W razie pytań zgłoś się do nas - niezbędne informacje znajdziesz w dziale KONTAKT

Ostatnie w galerii

fot. Aleksandra Rumińska fot. Aleksandra Rumińska fot. Aleksandra Rumińska fot. Aleksandra Rumińska

Sponsorzy:

Działalność Rejonowego WOPR w Bydgoszczy jest finansowana przez:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

NFOŚiGW

- współfinansowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

godło polski

- Miasto Bydgoszcz

miasto bydgoszcz

swissreplica.is - działalność Drużyny WOPR Nr 100 jest współfinansowana przez Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

herb