rolex podróbka zegarki repliki repliki zegarków top-watches.me

Informacja do projektu: Ratownik wodny – nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu woj. Kujawsko – Pomorskiego.

Opublikowano: wtorek, cze 22, 2021

Nazwa projektu: Ratownik wodny- nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego


Nr projektu: RPKP.10.04.02-04-0009/20

Lider Projektu: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-pomorskiego

Partnerzy Projektu:
1) Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Toruniu
3) Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy
4) Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
5) Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
6) Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 915 osób dorosłych zamieszkujących woj. kuj-pom. i należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez uzyskanie tytułu Ratownika w okresie 15.10.2020 –30.06.2023r.

Planowane do realizacji szkolenia:
1) Kurs Ratownik Wodny
2) Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
3) Kurs Sternik motorowodny
4) Kurs Płetwonurek

Termin realizacji projektu: od 2020-10-15 do 2023-06-30

Wartość projektu: 4 041 462,25 zł

Wartość dofinansowania: 3 580 462,25 zł


Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.467.2020 z dnia 18.11.2020r.Witamy!

Witamy na oficjalnej stronie WOPR Bydgoszcz. Znajdziesz u nas informacje dotyczące szkoleń, regat, akcji ratunkowych oraz pokaźną galerię. W razie pytań zgłoś się do nas - niezbędne informacje znajdziesz w dziale KONTAKT

Ostatnie w galerii

fot. Aleksandra Rumińska fot. Aleksandra Rumińska fot. Aleksandra Rumińska fot. Aleksandra Rumińska

Sponsorzy:

Działalność Rejonowego WOPR w Bydgoszczy jest finansowana przez:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

NFOŚiGW

- współfinansowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

godło polski

- Miasto Bydgoszcz

miasto bydgoszcz

swissreplica.is - działalność Drużyny WOPR Nr 100 jest współfinansowana przez Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

herb

Komentarze są wyłączone