rolex podróbka zegarki repliki repliki zegarków top-watches.me

HISTORIA

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe rozpoczęło swą działalność 18.12.1968 r. na Pierwszym Walnym Zebraniu Delegatów. Działało na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w dniu 02.09.1971 roku pod numerem 2094 i otrzymało osobowość prawną. Opiekę z urzędu sprawowała Pani Marianna Gargula.

Już w II kadencji na dzień 31.10.1974 organizacja liczyła 2.596 członków z czego 1902 to ratownicy wodni. W 1976 roku zgodnie z podziałem administracyjnym na Województwa powstało Bydgoskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które w 1999 r. przekształciło się po podziale administracyjnym w WOPR Województwa kujawsko-pomorskiego natomiast Rejonowe WOPR powstało jako nowa Jednostka.

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Bydgoszczy rozpoczęło swoją działalność zebraniem założycielskim w dniu 11.12.1999 r. Udział w zebraniu wzięło 31 osób. Uchwałą nr 1 powołano nową jednostkę Rejonowe WOPR z siedzibą w Bydgoszczy ul. Chopina 11A.

Prezydent Miasta Bydgoszczy w dnia 13 stycznia 2000 r. wydał wniosek i zgodę na utworzenie stowarzyszenia kultury fizycznej pn. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 stycznia 2000 r. wpisano do rejestru stowarzyszeń Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zgodnie z zapisem w Statucie Rejonowego WOPR w Bydgoszczy rozdział 1 § 3 terenem działania jest część obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński.

Na Pierwszym Walnym zebraniu Delegatów Rejonowego WOPR w dniu 14.04.2000 r. wybrano pierwszego Prezesa Andrzeja Wójcika a funkcję wiceprezesów powierzono: Aleksandrowi Maćkowskiemu i Romanowi Guździołowi.

17.11.2002 r. odbyło się Pierwsze Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które wybrało nowego Prezesa Romualda Płoszyńskiego a funkcję wiceprezesów powierzono: Adamowi Kamińskiemu i Ewie Bąk. W związku ze śmiercią Prezesa Romualda Płoszyńskiego funkcję Prezesa powierzono wiceprezesowi Adamowi Kamińskiemu.

Na wniosek Zarządu zwołano II Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które odbyło się 07 grudnia 2003 roku i delegaci wybrali nowego Prezesa Romana Guździoła a funkcje wiceprezesów powierzono Andrzejowi Szafrańskiemu i Kazimierzowi Szymielewiczowi.

W dniu 30.05.2004 r. wracający ze szkolenia centralnego „ Na wodach szybkopłynących” z Wietrznicy w wypadku drogowym ginie nasz Kolega Wiceprezes Kazimierz Szymielewicz.

W maju 2006 roku Rejonowe WOPR współorganizowało III Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ratownictwie Wodnym im. Kazimierza „Szymka” Szymielewicza.

W 2007 roku działacze z rejonu Tuchola utworzyli nową jednostkę terenową z osobowością prawną pn. Borowiackie WOPR z siedzibą w Tucholi i Prezesem został Pan Janusz Marasz.

Na II Walnym Zebraniu Delegatów 25 listopada 2007 roku ponownie został wybrany Prezesem Roman Guździoł, który powierzył funkcje wiceprezesa Andrzejowi Szafrańskiemu i Arturowi Cichowiczowi. W następnym roku członkowie z Tlenia utworzyli nową jednostkę terenową z osobowością prawną pn. Wdeckie WOPR z siedzibą w Osiu. W tym też roku braliśmy udział w przygotowaniu i odbyciu V Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ratownictwie Wodnym im. Kazimierza „Szymka”Szymielewicza.

Natomiast w 2009 roku działacze ze Żnina utworzyli również samodzielną jednostkę terenową z osobowością prawną pn. Pałuckie WOPR. W 2009 roku otrzymaliśmy nową siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 157.

Witamy!

Witamy na oficjalnej stronie WOPR Bydgoszcz. Znajdziesz u nas informacje dotyczące szkoleń, regat, akcji ratunkowych oraz pokaźną galerię. W razie pytań zgłoś się do nas - niezbędne informacje znajdziesz w dziale KONTAKT

Ostatnie w galerii

fot. Aleksandra Rumińska fot. Aleksandra Rumińska fot. Aleksandra Rumińska fot. Aleksandra Rumińska

Sponsorzy:

Działalność Rejonowego WOPR w Bydgoszczy jest finansowana przez:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

NFOŚiGW

- współfinansowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

godło polski

- Miasto Bydgoszcz

miasto bydgoszcz

swissreplica.is - działalność Drużyny WOPR Nr 100 jest współfinansowana przez Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

herb